Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAturcara Majlis Kesyukuran

Aturcara Majlis Kesyukuran
  
Aturcara Majlis Kesyukuran
Aturcara Perhimpunan Agung
Aturcara Perhimpunan Agung - Jika Hujan Lebat
Perkhidmatan Bas Ulang-Alik

 


AT​​URCARA MAJLIS KESYUKURAN

SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB DAN ISYA’ BERJEMAAH, MEMBACA SURAH YAASIN DAN DOA KESYUKURAN SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-32, TAHUN 2016​


ISNIN (MALAM SELASA), 14 JAMADILAWAL 1437 / 22 FEBRUARI 2016
MASJID OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN BANDAR SERI BEGAWAN ​


5.45 petang : Jawatankuasa dan orang ramai hadir.​
6.00 petang : Pembesar-pembesar negara hadir.
6.25 petang : Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja dijunjung oleh Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-32, Tahun 2016.
​                    : Sebaik-baik sahaja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menunaikan Sembahyang Sunat Tahiyyatul Masjid.​
6.34 petang​ : Azan Maghrib oleh:
Yang Mulia Mudim Awang Haji Metassim bin Haji Metussin Pegawai Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. ‘Allah Peliharakan Sultan’.

​                    : Sembahyang Sunat Qabliah.
​                    : Sembahyang Fardhu Maghrib diimamkan oleh:
Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.
​                    : Sembahyang Sunat Ba’diah.
​                    : Surah-surah yang akan dibaca:
Rakaat Pertama Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Falaq.
Rakaat Kedua Surah Al-Fatihah dan Surah An-Naas.​
​                    : Sembahyang Sunat Hajat diimamkan oleh:
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.
​                    : Bacaan Surah Yaasin dipimpin oleh:
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.
​                    : Bacaan Do’a Kesyukuran oleh:
Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan.
7.44 malam : Azan Isya’ oleh:
Yang Mulia Mudim Awang Haji Amran bin Haji Mohd. Salleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan
​                    : Sembahyang Sunat Qabliah.
​                    : Sembahyang Fardhu Isya’ diimamkan oleh:
Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin.
​​                    : Surah-surah yang akan dibaca:
Rakaat Pertama Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Insyirah.
Rakaat Kedua Surah Al-Fatihah dan An-Nasr.
​                    :Sembahyang Sunat Ba'diah.
​                    : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis.
​                    : Majlis bersurai.

            ​