Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAturcara Perhimpunan Agung

Aturcara Perhimpunan Agung
  
Aturcara Perhimpunan Agung
Aturcara Perhimpunan Agung - Jika Hujan Lebat
Aturcara Majlis Kesyukuran
Perkhidmatan Bas Ulang-Alik


ATURCARA
UPACARA PERHIMPUNAN AGUNG
SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
KE-32, TAHUN 2016


SELASA, 14 JAMADILAWAL 1437 / 23 FEBRUARI 2016
TAMAN HAJI SIR MUDA OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN
BANDAR SERI BEGAWAN


7.00 pagi      : Para Perserta dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja bersedia.
7.30 pagi      : Para Jemputan hadir.
7.45 pagi      : Ketibaan Orang-Orang Kenamaan dan Para Jemputan Khas masuk ke Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.

UPACARA KEBERANGKATAN
8.15 pagi      : Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja.
​                    : Hormat    Diraja     diikuti    dengan    Lagu     Kebangsaan     Negara     Brunei Darussalam ‘Allah Peliharakan Sultan’.
​                    : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat memeriksa Pasukan Perbarisan Kawalan Kehormatan.
​                    : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung berangkat semula ke Pentas Diraja.
​                    : Hormat Diraja diikuti dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ‘Allah Peliharakan Sultan’.
​                    : Pasukan Perbarisan Kawalan Kehormatan keluar dari Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.

UPACARA PERBARISAN LALU DAN PERHIMPUNAN AGUNG
​                    : Upacara perbarisan lalu dihadapan Pentas Diraja didahului oleh Pembawa Bendera Negara Brunei Darussalam berukuran besar diikuti oleh Pasukan Pembaca Ikrar, Pasukan Pembawa Bendera-Bendara Negarta Brunei Darussalam berukuran sederhana dan Bendera Logo Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-32, Tahun 2016, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pasukan Berpakaian Seragam (Uniform), Peserta Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), Pasukan Orang-Orang Berkeperluan Khas, Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan, Wakil Daerah-Daerah dan Sektor Swasta.
​                    : Persembahan Silat Cakak Asli dan Kuntau oleh gabungan Pesilat Skim Kebangsaan, Penuntut Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar, Pelatih Program Khidmat Bakti Negara, Kadet Tentera, Kadet Polis dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dibawah pimpinan Persekutuan Silat Kebangsaan (PERSIB).
​                    : Perbarisan lalu diteruskan dari Institusi-Institusi Pengajian Tinggi, Maktab- Maktab, Sekolah-Sekolah, Persatuan-Persatuan, Pertubuhan Awam dan Pasukan Warga Asing di Negara Brunei Darussalam dan Pasukan Pencapai Kecemerlangan.
​                    : Lafaz Ikrar Hari Kebangsaan.
​                    : Laungan Takbir ‘Allahu Akbar’ sebanyak 3 kali.
​                    : Persembahan Tema.

UPACARA KEBERANGKATAN BALIK
​                    : Lagu  Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ‘Allah Peliharakan Sultan’
​                    : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis.
​                    : Majlis bersurai.