Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Semarak Pengibaran Bendera

  
Pengenalan dan Objektif
Aturcara Program Semarak Bendera bagi Daerah Brunei Muara
Aturcara Program Semarak Bendera bagi Daerah Belait
Aturcara Program Semarak Bendera bagi Daerah Tutong
Aturcara Program Semarak Bendera bagi Daerah Temburong
PENGENALAN:
 • Bendera merupakan lambang kedaulatan dan identiti sesebuah negara. Bendera juga berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara.  Sejarah telah membuktikan bahawa bendera turut memainkan peranan penting dalam menjunjung kedaulatan negara.
 • Seluruh rakyat dan penduduk sewajarnya akan secara berterusan memelihara tradisi ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat kenegaraan yang tulen patut terus dikekalkan dalam sama-sama menyahut seruan kerajaan bagi menyemarakkan hari-hari kebesaran negara pada setiap tahun dengan rasa penoh tanggungjawab.
 • Justeru itu Jabatan Penerangan akan meneruskan Program Semarak Pengibaran Bendera sempena hari-hari Kebesaran Negara dengan pendekatan yang berbeza dari perlaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.
OBJEKTIF:
 • Menanamkan dan mempertingkatkan kesedaran rakyat dan penduduk Negara ini mengenai peranan dan tanggungjawab mereka menaikkan dan mengibarkan bendera negara semasa Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan.
 • Meningkatkan rasa hormat dan sayang rakyat dan penduduk Negara ini terhadap bendera negara yang merupakan simbol keagungan dan kedaulatan raja, bangsa dan negara.
 • Menggalakkan dan membudayakan amalan pengibaran bendera negara di kalangan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam semasa sambutan perayaan hari-hari kebesaran negara dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.
 • Mendukung dan membantu usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam menggalakkan rakyat dan penduduk untuk mengibarkan bendera negara.


TARIKH PROGRAM:

Hari Selasa, 09 Februari 2016 dan diadakan secara SERENTAK di keempat-empat daerah


TEMPAT:
 • Daerah Brunei dan Muara- Ruang Atrium, Airport Mall, Bandar Seri Begawan
 • Daerah Belait - Dewan Persidangan Kuala Belait
 • Daerah Tutong - Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Daerah Tutong
 • Daerah Temburong - Kompleks Bangunan Bumiputera, Bangar